Ciantarins da Corvara

Plata de informaziun

Ciantarins da Corvara

Plata de informaziun

Vì a ciantè cun nos ...

sce te as ligrëza cun l ciantè y cun la müjiga
sce te stesses gian cun n grup de persones de bona vöia
vi ince sce te tëmes de n'èster nia bun: purvè ne costa nia y magari èl plö saurì y plajor de ci che te panses.

Un debujëgn de ciantarines y ciantarins, jogn y manco jogn, da la usc plö alta a chëla plö bassa.

ci che pudun te pitè:

  • n grup de persones che à l medemo interesc: ciantè
  • la poscibilitè de ampliè tüa cultura personala
  • de pudëi fa n servij a la comunitè dl paisc y, tl medemo tëmp, n lalt a Chël bel Di
  • tröc' mumënc de soddisfaziun
  • tröc' mumënc de aurela cürta y na gita ia pur l ann

ci che al te vëgn damanè:

  • ester present a les proes che vëgn tignides la jöbia da les 20.30 a les 22.00 tl nosc salf tla scolina da Corvara
  • ester present a les supultüres
  • ester present a les mësses ciantades ia pur l'ann: Nadè, Nanü, Santaguania, tratan l'edema de Pasca, Pasca de Mà, Festa dl Cör de Geju, Santa Maria dal ciüf, Festa dla raccolta, Gnissant y dè dles animes, Santa Zilia, Santa Tarina
  • puntualitè

al se fajess dër plajei sce te gnisses, ince ma a purvè.
al basta na e-mail y spo se metun atira in contat cun te: info@ciantarins.it